Blog Image

Project Tuinhuis "Ons Stekske"

terug naar de startpagina

http://www.vtvdehoutsnip.nl

Nieuwsbrief nr. 7 – Schuurtje tussen de kerstbomen (2)

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:30

Geplaatst door beheerder za, december 03, 2016 21:08:15

Beste Houtsnippers,

Inmiddels is het schuurtje tussen de kerstbomen bijna helemaal klaar.

Een paar kleine dingen moeten nog worden afgewerkt voordat het in gebruik genomen kan worden.

Het aantal vrijwilligers bij dit “project” is ons wel wat tegengevallen.
Wim en ikzelf zijn hier bijna 2 dagen mee bezig geweest.
De hulp hierbij van Jan van de Ven hebben we erg op prijs gesteld.

De volgende uitdaging zal zijn het bouwen van ons nieuwe tuinhuis.
Dit staat gepland in januari/februari.

Vloertje leggen

het bouwpakket

stellen van de wandjes

en heel veel schroefjes verder……………………..het eindresultaatNieuwsbrief nr. 6 – Schuurtje tussen de kerstbomen (1)

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:16

Geplaatst door beheerder do, november 17, 2016 16:54:32

Beste Houtsnippers,

Zoals jullie inmiddels weten, hebben we 5 november j.l. onze oude schuur afgebroken.
Het oorspronkelijke plan was om van de bruikbare delen achterin op het tuinencomplex een soort berging te maken.

Tijdens de afbraak van de schuur bleek al snel dat de staat hiervan zo slecht was, dat we er eigenlijk niets meer mee konden beginnen.
Daarom is alles dezelfde dag nog afgevoerd naar de stort.

Het bestuur heeft daarop besloten voor een alternatief te zullen zorgen.
De keuze is gevallen op een metalen schuurtje van 2.50 bij 2.00 meter.
Dit schuurtje wordt 25/11 a.s. geleverd als bouwpakket,
incl. een grondankerset en een verlichtingselement.

Om dit schuurtje in elkaar te zetten zijn we dus weer op zoek naar enkele vrijwilligers die deze klus gaan klaren.

Je kunt je hiervoor aanmelden d.m.v. de datumprikker of neem contact met:

Theo Molthoff
0657337184

th.molthoff@gmail.comNieuwsbrief nr. 5 – Afbreken oude schuur (2)

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:06

Geplaatst door beheerder za, november 05, 2016 16:11:20

Beste Houtsnippers,

We hebben vandaag met een ploegje vrijwilligers weer een hoop werk verzet.

Enige tijd geleden zijn we al begonnen met de grote schoonmaak rondom de oude schuur:
De volgende stap was enkele dagen geleden het leegruimen van de schuur:

Om dan vandaag de schuur helemaal af te breken:

en……………….weg is-tie:

Na gedane arbeid is het goed rusten met een bakkie koffie of een kommetje soep.

Iedereen die heeft meegeholpen natuurlijk hartelijk bedankt.

Maandag a.s. gaan Wim, Pim en ik nog een keer naar kampeerboerderij de Walnoot in Oirlo (bij Venray) om e.e.a. definitief af te spreken.

Daarna gaan we weer verder plannen en de actie-lijst verder samenstellen.

Wordt vervolgd.

Wim, Pim en Theo.Nieuwsbrief nr. 4 – Afbreken oude schuur (1)

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:05

Geplaatst door beheerder wo, oktober 26, 2016 12:25:37

Beste Houtsnippers,

Woensdag 2 november a.s. gaan we de schuur helemaal leeg maken.

Dus als iemand er nog gereedschap of materialen in heeft staan, hierbij het verzoek om deze spullen vóór 2 november eruit te halen.
Vervolgens gaan we er vanuit dat alle spullen die er dan nog in staan eigendom zijn (geworden) van de tuinvereniging.
Al het gereedschap/materiaal zullen we daarna beoordelen op bruikbaarheid.
Bruikbaar gereedschap/materiaal zullen we “blauw” markeren of beschikbaar stellen aan de stichting “Gered Gereedschap”.
De rest zal naar de stort afgevoerd worden.

Zaterdag 5 november a.s. gaan we de schuur afbreken.
We beginnen uiteraard met het (asbesthoudend) golfplaten dak.
Voor beschermende materialen (mondkapjes en handschoenen) en het nodige verpakkingsmateriaal zal worden gezorgd.

Daarna kan de rest worden afgebroken/gedemonteerd.

Bekeken zal nog moeten worden, wat er van de schuur nog bruikbaar is om een opslag te maken achter in de tuin tussen de kerstbomen.
Een inbreng van de huurders op dat deel van de tuin zullen we erg op prijs stellen.

Mededeling aan alle vrijwilligers die zich voor deze klussen hebben opgegeven:
Op beide dagen beginnen we om ca. 9.30 uur.
Voor koffie en thee e.d. zal worden gezorgd.

(wordt vervolgd)

namens het projektteam:
groet van
Wim en TheoNieuwsbrief nr. 3 – Projectplanning

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:04

Geplaatst door beheerder ma, oktober 03, 2016 10:16:04

Beste Houtsnippers,

Eindelijk is het dan zover, dat we met de vervanging van het tuinhuis kunnen gaan beginnen.
Graag willen we hierbij zoveel mogelijk leden betrekken en jullie allemaal zo goed mogelijk op de hoogte brengen en houden van de planning en de voortgang hiermee.

Om dit doel te bereiken willen we regelmatig een nieuwsbrief publiceren.

In de komende maanden zullen we ook meer dan eens een beroep op jullie willen doen om een handje mee te helpen.
Er moet veel werk verzet worden en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.
(fysiek, logistiek, ondersteunend, facilitair, etc…)

Deze nieuwsbrief zal voornamelijk gaan over de planning en de afbraak van de oude schuur.

Hoe ziet de planning er op dit moment uit:

Fase 1
Afspraken met kampeerboerderij de Walnoot.Wim en Pim maken vóór eind november nog een afspraak met De Walnoot voor een gedetailleerde bezichtiging van het aangekochte tuinhuis op deze kampeerboerderij.

Bovendien zullen ze dan afspraken maken over de datum van demontage.

Fase 2
Afbreken oude schuur.
In oktober willen we de oude schuur helemaal ontruimen.
In november willen we de oude schuur afbreken en (gedeeltelijk) opslaan,
waarbij speciaal aandacht nodig is voor het asbest-platen dak.

Fase 3
Bouwrijp maken van de bouwlocatie.
In november en (een deel van) december willen we dit realiseren.
Werkzaamheden o.a:
Voorbereidingen aanleg aan- en afvoer waterleiding (pompwater)
Voorbereidingen aanleg electriciteit 220V.
Aanleg fundering tuinhuis

Fase 4
Demontage en transport tuinhuis.
Realisatie hiervan is gepland in december

Fase 5
Opbouw van het nieuwe tuinhuis
januari-feburari

Fase 6
Van de bruikbare delen van de oude schuur willen we graag achterin tussen de kerstbomen een soort loods-opslag maken.

Fase 7
Feestelijke opening

————————————————————————————————

De eerstkomende actie zal dus zijn:

HET ONTRUIMEN VAN DE SCHUUR
ALLES, MAAR DAN OOK ECHT ALLES MOET ERUIT!!!

————————————————————————————————

Zo de kop is eraf;
We stropen de mouwen op en gaan beginnen!!
Op korte termijn kunnen jullie meer info e.d.van ons verwachten.

bouwcommissie
OLV Wim Bruurs.Nieuwsbrief nr. 1 en 2 – Project Tuinhuis

Tuinhuis Posted on Fri, January 19, 2018 12:02

Geplaatst door beheerder do, juli 28, 2016 22:35:17

Beste leden,

met dit bericht willen wij jullie informeren over het actieplan m.b.t. het te plaatsen ‘nieuwe Chalet Jardin’ van de vereniging.

* in de eerste week van oktober ( 7 okt.) moet alle gereedschap/ en materialen die van de leden (je eigen gereedschap en evt. andere spullen) uit het hok verwijderd zijn.
Het restant aan materialen wordt door Theo en Pim uitgezocht naar wat nog bruikbaar of niet.

* in de tweede week van oktober zal het huidige hok worden afgebroken, en eventuele bruikbare delen worden hergebruikt voor een ‘overkapping /opslag/ en zitje’ achter op het complex.

* in de eerste week van november zal de plaats waarop het chalet komt te staan zo gezegd – bouwrijp gemaakt worden.
Tevens zal er mbt. voorziening van water en elektra aangelegd worden.

* begin december zal wordt het ‘nieuwe chalet’ worden gehaald en opgeslagen op het complex.

* begin januari zal begonnen worden met de opbouw van het chalet.

* hierna wordt, in het begin van het nieuwe moestuinseizoen (nog nader te bepalen datum/tijd), begonnen met de bouw van een overdekt zitje en opslagruimte voor grote materialen m.n. de kruiwagens van de vereniging achter op het complex.

Toevoeging:
we zullen trachten het schema te volgen, maar het een en ander blijft afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het bestuur heeft de leiding in handen gegeven van Wim Bruurs, dit mbt. de uitvoering van alle werkzaamheden voor het halen en het plaatsen van het chalet.
Wim stelt een team samen en maakt een plan van aanpak.
Indien nodig (vast wel) doen we beroep op leden om mee te helpen bij enkele klussen. Hiervoor wordt tijdig gebruik gemaakt van een datum-prikker.

Goede ideeën / evt. bruikbare materialen e.a. aanvullingen die meerwaarde mbt. het project, blijven welkom en kunnen doorgegeven worden aan Wim Bruurs.

Met vr.gr. Wim Bruurs, Theo Molthoff, Pim Staps