Geplaatst door beheerder ma, oktober 03, 2016 10:16:04

Beste Houtsnippers,

Eindelijk is het dan zover, dat we met de vervanging van het tuinhuis kunnen gaan beginnen.
Graag willen we hierbij zoveel mogelijk leden betrekken en jullie allemaal zo goed mogelijk op de hoogte brengen en houden van de planning en de voortgang hiermee.

Om dit doel te bereiken willen we regelmatig een nieuwsbrief publiceren.

In de komende maanden zullen we ook meer dan eens een beroep op jullie willen doen om een handje mee te helpen.
Er moet veel werk verzet worden en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.
(fysiek, logistiek, ondersteunend, facilitair, etc…)

Deze nieuwsbrief zal voornamelijk gaan over de planning en de afbraak van de oude schuur.

Hoe ziet de planning er op dit moment uit:

Fase 1
Afspraken met kampeerboerderij de Walnoot.Wim en Pim maken vóór eind november nog een afspraak met De Walnoot voor een gedetailleerde bezichtiging van het aangekochte tuinhuis op deze kampeerboerderij.

Bovendien zullen ze dan afspraken maken over de datum van demontage.

Fase 2
Afbreken oude schuur.
In oktober willen we de oude schuur helemaal ontruimen.
In november willen we de oude schuur afbreken en (gedeeltelijk) opslaan,
waarbij speciaal aandacht nodig is voor het asbest-platen dak.

Fase 3
Bouwrijp maken van de bouwlocatie.
In november en (een deel van) december willen we dit realiseren.
Werkzaamheden o.a:
Voorbereidingen aanleg aan- en afvoer waterleiding (pompwater)
Voorbereidingen aanleg electriciteit 220V.
Aanleg fundering tuinhuis

Fase 4
Demontage en transport tuinhuis.
Realisatie hiervan is gepland in december

Fase 5
Opbouw van het nieuwe tuinhuis
januari-feburari

Fase 6
Van de bruikbare delen van de oude schuur willen we graag achterin tussen de kerstbomen een soort loods-opslag maken.

Fase 7
Feestelijke opening

————————————————————————————————

De eerstkomende actie zal dus zijn:

HET ONTRUIMEN VAN DE SCHUUR
ALLES, MAAR DAN OOK ECHT ALLES MOET ERUIT!!!

————————————————————————————————

Zo de kop is eraf;
We stropen de mouwen op en gaan beginnen!!
Op korte termijn kunnen jullie meer info e.d.van ons verwachten.

bouwcommissie
OLV Wim Bruurs.