Geplaatst door beheerder wo, oktober 26, 2016 12:25:37

Beste Houtsnippers,

Woensdag 2 november a.s. gaan we de schuur helemaal leeg maken.

Dus als iemand er nog gereedschap of materialen in heeft staan, hierbij het verzoek om deze spullen vóór 2 november eruit te halen.
Vervolgens gaan we er vanuit dat alle spullen die er dan nog in staan eigendom zijn (geworden) van de tuinvereniging.
Al het gereedschap/materiaal zullen we daarna beoordelen op bruikbaarheid.
Bruikbaar gereedschap/materiaal zullen we “blauw” markeren of beschikbaar stellen aan de stichting “Gered Gereedschap”.
De rest zal naar de stort afgevoerd worden.

Zaterdag 5 november a.s. gaan we de schuur afbreken.
We beginnen uiteraard met het (asbesthoudend) golfplaten dak.
Voor beschermende materialen (mondkapjes en handschoenen) en het nodige verpakkingsmateriaal zal worden gezorgd.

Daarna kan de rest worden afgebroken/gedemonteerd.

Bekeken zal nog moeten worden, wat er van de schuur nog bruikbaar is om een opslag te maken achter in de tuin tussen de kerstbomen.
Een inbreng van de huurders op dat deel van de tuin zullen we erg op prijs stellen.

Mededeling aan alle vrijwilligers die zich voor deze klussen hebben opgegeven:
Op beide dagen beginnen we om ca. 9.30 uur.
Voor koffie en thee e.d. zal worden gezorgd.

(wordt vervolgd)

namens het projektteam:
groet van
Wim en Theo